Tıbbi Bölümlerimiz

KARDİYOLOJİ

Kardiyoloji,kalp ve dolaşım sistemi hastalıklarıyla ilgilenen bilim dalıdır.Eskiden dahiliyenin bir alt dalı olarak gösterilen kardiyoloji,günümüzde ayrı bir branştır.Genel olarak gögüs sıkışması,çarpıntı,gaz şikayeti,nefes darlığı,yorgunluk duygusu ve ender olarak ateş gibi çeşitli belirtilerle kendini belli eden kalp hastalıkları,dünyada ve ülkemizde başlıca görülen sağlık sorunlarından biridir.
Kalp,göğüs kafesi içinde akciğerlerin üzerinde yer alır.Vücudumuza ritmik kasılmalarla besini, oksijeni ve kanı pompalar.Vücuttaki diğer
kaslar gibi kalbin de düzgün çalışması için oksijene ihtiyaç vardır.Kalbin bu ihtiyacını karşılaması için besleyici damarlar olan koroner arterler
bulunur.Bunlarda meydana gelebilecek herhangi bir problem çok ciddi sorunlara yol açabilir.Dünyada ölümlerin en sık sebebi kalp ve damar
hastalıklarıdır.

 Kardiyoloji Bölümü;

Klinik ve laboratuvar çalışmalarının yürütüldüğü,tanı ve tedavi yöntemlerinin uygulandığı bölümlerdir.

Özel Ekotom Cerrahi Tıp Merkezi Kardiyoloji Bölümünde; kardiyoloji poliklinik hizmetleri,ekokardiyografi,efor testi,ritim ve tansiyon holteri, kardiyolojik girişimler (femoral – radyal anjiyo-anjiyoplasti-stent), periferik damarların
girişimsel tedavisi,kalp pili takılması ile tüm kardiyovasküler hastalıkların tanı ve tedavisi yapılmaktadır.Hipertansiyon,koroner arter hastalığı,aritmi,kalp yetersizliği,erişkin yaşta doğumsal kalp hastaları,kalp kapak hastalıkları uluslararası standartlarda modern imkanlarla tetkik ve tedavi
edilmekte; ayrıca koruyucu ve risk faktörleriyle  ilgili aydınlatıcı bilgi vermeye yönelik hizmetler de sunulmaktadır.

Kalp Damar Hastalıkları

Kalp ve damar hastalıkları terimi kapsamı oldukça geniş bir terimdir.Kalp ve damar ile ilgili birçok hastalık vardır.

Bunlardan en sık karşılaşılan rahatsızlıklar şunlardır:

 • Koroner arter hastalığı
 • Kalp yetmezliği
 • Kalp kapak hastalıkları
 • Kalp ritim bozuklukları
 • Periferik damar hastalıkları (Şah, bacak, böbrek damarları gibi)
 • Erişkin doğuştan kalp hastalıkları (ASD, VSD, PDA)
 • Hipertansiyon
 • Kalp zarı hastalıkları
Bu hastalıklar içinde en önemlileri koroner arter hastalığı sonucu oluşan kalp krizi ve birçok sebepten dolayı oluşabilen kalp yetmezliğidir.Kalp krizi,kan veya yağ birikmesi sonucu koroner damarların tıkanarak söz konusu bölgeye yeterli miktarda kan akışının olmaması sebebi ile birlikte kalp kaslarından bir bölümünün oksijensiz kalarak kalıcı hasara uğraması sonucu meydana gelir.

Kalp yetmezliği ise kalbin güçsüzleşerek en önemli görevi olan kan pompalama işlevini yapamamasıdır. Kalp krizi sonrası oluşan hasarlar,kalp kapak hastalıkları,doğuştan kalp hastalıkları,kan basıncının artması ve virüs enfeksiyonları kalp kasının zayıflamasına neden olarak kalp yetmezliğine sebep olurlar.

Kalp Hastalıklarında Tanı Yöntemleri

EKG (Elektrokardiyografi)

Kalp kasının ve sinirsel iletim sisteminin çalışmasını incelemek üzere kalpte meydana gelen elektrik faaliyetlerinin kaydedilmesidir.Özellikle kalp damar tıkanıklığı ve ritim bozukluğu tanısında kullanılır.

Efor Testi (Stres testi)

Efor testi iki şekilde uygulanabilir.

Eforlu EKG testi:

Kalp damarlarının darlığında şüphelenilen hastanın,yürüme bandı üzerinde hızlı tempoda yürütülmesi esnasında sürekli olarak kalp elektrokardiyografisinin çekilmesi 39 efor testi olarak adlandırılır.

Stres Ekokardiyografisi(Eforlu veya İlaçlı):

Bazı özel durumlarda kalbin ultrasonografik incelemesi (EKO),efor testinden hemen önce ve hemen sonra alınarak,kalp hastalığı teşhisinin doğruluk payı,normal efor testine göre daha da artmış hale getirilir.

Ekokardiyografi ve Renkli Doppler

İnsan kalbinin yapısı,boşluklarının çapları, kalp adalesinin çalışma kapasitesi ve özellikle kalp kapaklarının yapısı ve işlevlerini,ses dalgası yöntemi ile canlı görüntüye çevrilen tekniğe ekokardiyografi (EKO) adı verilir.Bu test için hiçbir ön hazırlık veya açlık gerekmez ve kısa süre içinde tüm test tamamlanabilir.Ayrıca endoskopik şekilde yapılan ve trans özefagiyal ekokardiyografi olarak tanımlanan bir görüntüleme yöntemi daha vardır.Bu yöntem için açlık ve önceden hazırlık gerekmektedir.

Kalp Kateterizasyonu ve Koroner Anjiografi

Kalbin yapısının,kalp odacıkları ve büyük damarlardaki basınç değerlerinin,kalp kapakçıklarındaki darlık ve yetersizliklerin ve özellikle kalp damarlarında daralma veya tıkanıklık olup olmadığının kesin olarak gözlenebilmesi kalp kataterizasyonu ve koroner anjiografi sayesinde mümkün olmaktadır.Kasık veya kol atar damarından lokal anestezi altında kalbe kadar ilerletilen bir katater yardımı ile yapılır.Kalp katateri sırasında kalbin içindeki basınçlar ölçülür ve aynı zamanda sol kalp boşluğuna “boyalı madde” verilerek kalbin kasılma işlevi de incelenir.

Holter Monitör (Kalp Ritmi veya Tansiyon Holteri)

Kalp ritminin 24 saat takip edilip,kayıt edilmesi holter adı verilen cihaz ile gerçekleştirilmektedir.Bu cihaz sayesinde kalp ritim bozukluğu teşhis edilebilmektedir.

Tansiyon holteri de hastaların tansiyonunun 24 saat boyunca,gün içinde,gerçek hayat koşulları altında gösterdiği dalgalanmayı ve uyku sırasındaki tansiyon değerlerini kayıt eder.

Elektrofizyolojik Çalışma

Kalpte oluşan ritim bozukluklarının en kesin teşhis yöntemidir.Kasık toplardamarından lokal anestezi altında kalbe kadar ilerletilen bir özel kateter yardımı ile yapılan bu işlem sayesinde, kalbin çok hızlı (taşikardik) veya çok yavaş (bradikardik) çalışmasına yol açan ritim bozukluklarının yerleri saptanır.

Kardiyak MR

Kalp zarının,kalp odacıkları ve kapaklarının,kalp adalesinin ve kalpten çıkan çıkan büyük atardamarların yapısını ve bazı kalp hastalıklarını (daralma, genişleme, kireçlenme gibi)son derece kolay ve hastaya zarar vermeyen bir şekilde ortaya koyan görüntüleme yöntemidir.
Miyokard Perfüzyon Sintigrafisi: Kalbi besleyen damarlarda herhangi bir tıkanıklık veya darlık olup olmadığının araştırılmasında, efor testine göre daha duyarlı bir yöntemdir. Damar yolu ile verilen ve radyoaktif bir madde olan Talyum ile istirahat sırasında ve eforda kalp kasının kanlaması (veya beslenmesi) incelenir.

Tedavi Yöntemleri

Kalp hastalıkları için 3 çeşit tedavi yöntemi vardır ;
 • Medikal 
 • Girişimsel
 • Cerrahi
Medikal Tedavi  ( İlaç Tedavisi)

Medikal olarak birçok ilacımız vardır ve sürekli yeni ilaçlar geliştirilmektedir.Bu ilaçlar bazı kalp hastalıklarının tedavisinde çok ciddi fayda sağlamaktadır.

Girişimsel Kardiyoloji 

Girişimsel kardiyoloji son yıllarda çok hızlı gelişmeler göstermektedir.Geliştirilen yeni teknikler ve malzemeler sayesinde birçok hastalık anjiyo
labaratuvarında tedavi edilebilmektedir.Bunlar;

Anjioplasti-Stentleme Tekniği: Damar tıkanıklığı tedavisinde kullandığımız anjioplasti-stentleme tekniğidir. Balon anjiyoplasti-stent işleminde ince yapıda, ancak basınca dayanıklı balon kateter koroner damar içindeki daralmış bölgeye yerleştirilerek şişirilir. Damarı daraltan yağ, kireç ve çeşitli yapılardan oluşan plak kısmen ezilerek ve çatlayarak açılır. Bugün ilaçsız, ilaçlı ve tamamen eriyebilen özellikte olan 3 çeşit stent kullanılmaktadır. Bu anjioplasti-stentleme işlemleri karotis (şah damarı), böbrek, bacak damarları gibi kalp dışı damarlara da yapılmaktadır.

Kardiak Pacemakerler (Kalp Pili): Kalbin ritim ve iletim sistemi bozukluklarını düzeltmek amacı ile vücuda yerleştirilen elektronik aletlerdir. Ayrıca bugün kalp yetmezliğinde kalp kaslarının kasılmasını artırmak için yaygın olarak kullanılmaktadır.

Kalp Kapak Hastalıklarında Uygulanan Çeşitli Girişimsel Yöntemler Vardır. Bunlar;

Tavi olarak bilinen kataterle aort kapak yerleştirilmesi yöntemi yıpranmaya bağlı ileri yaştaki aort kapak darlığı hastalarında,eşlik eden diğer hastalıklar nedeni ile riskli gruba giren ve açık kalp ameliyatı yüksek riskli bulunan hastalarda yeni bir tedavi yöntemi olarak geliştirilmiştir.

Mitral balon valvüloplasti yöntemi,mitral kapak darlığı hastalığında yaygın kullanılan ve oldukça etkin bir yöntem olarak yıllardır kullanılmaktadır.

Ayrıca Mitral kapak yetmezliğinde kapak açıklığını daraltmak için son yıllarda kullanılmaya başlayan mitra klip ve carillon işlemleri son derece popüler işlemlerdir.

Kalp Kapak Hastalıklarında Girişimsel Tedavi

ASD, VSD, PDA gibi doğuştan kalp hastalıklarında uygulanan,katater yardımı ile cihaz konarak delik kapama yöntemleri,hastanın tedavisi ve konforu için yaygın kullanılan işlemlerdir.Kalp Ritm Bozukluklarında Girişimsel Tedavi Ablasyon yöntemleri,kalpte oluşan ritim bozukluklarının tedavisinde kullanılan ve yakma işlemi olarak bilinen girişimsel işlemleridir. Ayrıca bu yöntem kontrolsüz hipertansif hastalarda tedavi amaçlı Renal ablasyon işlemi olarak yapılmaktadır.

Cerrahi Tedavi

Kalp hastalıklarının tedavisinde kullanılan 3. yöntem ise cerrahi yöntemdir. Bu kalp damar cerrahisinin alanına girmektedir.

Bizimle çalışmak ister misiniz?

Ekibimizin bir parçası olmak için ik@ekotom.com.tr adresine Bilgilerinizi veya Cv nizi ekleyerek gönderebilirsiniz.

Doktor aranan branşlarımız

Kulak Burun Boğaz Hastalıkları, Göz Hastalıkları, Üröloji, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Genel Cerrahi, Cildiye.
Acil Destek

Bizi 7/24 arayabilirsiniz

0212 578 64 61

Bir sorun mu var?

Lütfen bize yazın!