Röntgen

RÖNTGEN NEDİR?


Görüntüleme ünitemizde konvansiyonel  röntgen cihazı kullanılmaktadır.Konvansiyonel röntgende hastayı X ışınları doğrudan gümüş brömür emülsiyonu taşıyan röntgen filmi üzerine düşürülerek fotografik bir görüntü elde edilir.Bu incelemede iyonizan radyasyon kullanılır.

Radyasyon, atomlardan enerji salınmasıdır.Bu salınma elektromanyetik titreşimler şeklinde olursa X ışınları oluşur.Üzerine görüntü oluşmuş röntgen filmine radyografi ve/veya  röntgenogram denir.Radyografi ya incelenecek bölgeden doğrudan X ışını geçirerek (direkt-düz radyografi) veya incelenecek yapının içine veya kontrast madde verdikten sonra X ışını geçirerek (kontrastlı radyografi) yapılır.

Görüntümele ünitemizde direkt röntgenografi çekimi ve kontrastlı  çekimlerden İVP ( intravenöz Pyelografi) tetkiki yapılmaktadır.

RÖNTGEN İLE HANGİ ÇEKİMLER YAPILABİLİR?

Röntgen,Kemik yapılar,akciğerler ,meme,sindirim sistemi,ve üriner sistemi incelemesinde kullanır.Düşük doz verilerek yumuşak doku incelemeleri de yapılabilir.

RÖNTGEN CİHAZININ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Röntgen cihazı,İçersine film kaseti yerleştirilebilen büyük düz bir masa, üzerine hareket ettirilebilen X-ray tüpü,masanın uç tarafında ayakta yapılan çekimler (Akciğer grafisi vb.) için kullanılan içine film kasedi konulan statif levhası ve çekim dozlarının ayarlandığı kumanda panelinden olurşur.

RÖNTGEN ÇEKİMİNE GELİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN DURUMLAR NELERDİR.?

*Gebe ve gebelik şüphesi olan durumlarda çekim ertelenmeli veya hasta kendi doktoruna danışmalıdır.

*Çekimin yapılacağı bölgeye göre takılar,gözlük ve metal objeler çıkarılmalıdır.

*Akciğer ve kemik yapıların çekimi için önceden hazırlık gerekmez.

*IVP ve direkt üriner sistemi çekimlerinde önce mutlaka randevu alınmalı ve gereken hazırlıklar öğrenilmelidir.

 

SGK (SSK, BAĞKUR,EMEKLİ SANDIĞI) VE DEVLET MEMURLARI HASTALARINA HİZMET VERİLMEKTEDİR

Randevu formumuzu kullanarak online olarak randevu alabilirsiniz.