Tıbbi Bölümlerimiz

Kalp ve damar hastalıkları arasında en sık görünen hastalık koroner arter hastalığı dediğimiz kalp damarlarının daralması veya tam olarak tıkanmasıdır.

Merkezimizde kalp Damar Cerrahisi Bölümümüzde gerçekleştirdiğimiz operasyonlar:

Koroner By-Pass: Kalp krizine neden olan koroner damarlardaki daralmalar belli bir seviyenin üzerine çıktığında kanın akışını engeller. Bu sorunu ortadan kaldırmak amacıyla uygulanan cerrahi işleme koroner bypass ameliyatı denilir. Kalp ameliyatlarının çok büyük bir yüzdesini de koroner damar tıkanıklıklarına bypass cerrahisiyle yapılan müdahaleler oluşturur.

Koroner bypass ameliyatları tıkalı bölümü by-pass etmek amacıyla çoğunlukla göğüs içinden ve bacaktan alınan hastanın kendi damarları kullanılarak çalışan ya da atan kalp üzerinde yapılan ameliyatlardır.

Kalp kapak ameliyatları: Kalpte bulunan kapakların darlıklarında veya yetmezliklerinde mevcut kalp kapağının tamiri, tamire uygun olmayan durumlarda değiştirilmesi işlemi uygulanmaktadır.

Koltuk altı kapak ameliyatları: Kalp kapak ameliyatlarının tamamı koltuk altından küçük bir kesi yardımıyla uygulanabilmektedir. Bu işlem sonucunda hastalar çok hızla iyileşme sürecini tamamlayıp normal hayata dönmektedir.
Kol ve Bacak atar damarlarının tıkanması ameliyatları(periferik damar cerrahisi): Küçük kesilerle hastanın kendisinden alınan veya suni damarlar kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca bu tip damar tıkanıklıklarının birçoğunda ameliyata gerek olmadan kasıktan anjiyografi yöntemiyle balon ya da stent uygulayarak tıkanıklık ortadan kaldırılmaktadır.

Anevrizma(balonlaşma) çoğunlukla kasıktan anjiyografi yardımıyla ameliyata gerek olmadan tamir edilmektedir. Bu yönteme uygun olmayan hastalar ise cerrahi müdahale edilerek anevrizma tamirleri yapılmaktadır.

Şah damarı ameliyatları(Karotis arter cerrahisi): Şah damarı tıkanıklıklarının çok ciddi sonuçları olup bunlar felç denilen tablonun oluşmasında ki en büyük nedendir. Bu tıkanıklıkların giderilmesi küçük kesiler yardımıyla hasta tamamen uyutularak ya da lokal anestezi dediğimiz hastanın uyumadığı şekilde yapılabilmektedir.

Toplardamar tıkanıklıkları acil ortaya çıkan bir hastalık grubu olup ilk 15 günde müdahale edilirse tama yakın tedavi edilebilen hastalık grubunu oluşturur. Bu hastalarda anjiyografi yöntemiyle pıhtılar hızlı ve etkin şekilde temizlenmektedir.

Varis hastalıklarının tedavisi: Varis hastalıklarının tedavisinde lazer veya ablasyon yöntemi kullanılarak aynı gün taburcu olacak şekilde yapılmaktadır.

Koroner Arter Hastalığı ve Risk Faktörleri

Kalp ve damar hastalıkları arasında en sık görünen hastalık koroner arter hastalığı dediğimiz kalp damarlarının daralması veya tam olarak tıkanmasıdır. Toplumda oldukça fazla rastlanan bu hastalık grubunu kolaylaştıran çeşitli etkenler vardır.

Bunlar kısaca;

Tansiyon: Yüksek tansiyon , kalp hastalığı riskini artırır. Yüksek tansiyon kalp damarlarının iç yüzeyini hasara uğratarak kandaki yağ partiküllerinin damar yüzeyine birikmesine sebep olur. Zaman içerisinde bu birikim kalp damarlarında darlığa veya aniden tıkanmaya yol açabilir.

Diyabet: Tip 2 diyabeti olanlarda kalp damar hastalığına yakalanma riski 4 kat, tip 1 diyabette ise 10 kat artış gösterir.

Sigara: Sadece akciğerlerimize değil kalbimize de büyük zarar verir. Sigara içen kişi, içmeyen bir kişiye göre 3 kat daha fazla kalp krizi geçirme riski taşır. Kalp damar hastalığı olanların mutlaka sigarayı bırakması gerekir. Sigaranın bırakılmasından 1 yıl sonra kalp damar hastalığından ölüm riski yüzde 50 azalır. 5 yıl sonra ise bu risk sigara açısından sıfırlanır.

Kolestrol: Kan yağlarının yüksek olması kalp damarlarında darlık oluşumunun ana etmenidir.

Genetik faktörler: 1.derecede erkek akrabalarda 55 yaşın altında, bayan akrabalarda 65 yaşın altında kalp damar hastalığı öyküsü varsa risk artmış demektir.

Obezite: Kilo problemi ve göbek tipi yağlanma kalp hastalığına götüren şeker, tansiyon, kolesterol yüksekliği gibi risk faktörlerini içerir. Bayanlarda bel çevresinin 88 cm erkeklerde 102 cm üzeri olması göbek tipi yağlanmayı gösterir. Bu durumlarda kalp hastalığı riski artar.

Kalp Hastalığının Belirtileri

Kalp ve Damar hastalıklarının belirtileri arasında göğüs ağrısı, göğüste sıkışma, tıkanma veya yanma gibi belirtiler yer alır. Bu şikayetler göğüste sağda veya solda, kollarda, mide üzerinde, boyunda veya çeneye doğru olabilir. Bunun yanı sıra erken yorulmak, nefes darlığı veya nefes alamama hissi, fenalık hissi, boğulur gibi olmak, çarpıntı veya ritim düzensizliği, baygınlık hissi ve gece uyandıran tıkanma hisleri kalp hastalığı belirtileri arasında bulunur.

Bu şikayetlerle başvuran hasta öncelikle çeşitli tetkikler yapılır ve gerek görülürse koroner anjiyografi işlemi uygulanır. Koroner anjiyografi ile önemli iki soruya yanıt alınır. Öncelikle hastanın kalbini besleyen damarlarda (koroner arterlerde) kritik darlık olup olmadığı sorusu yanıtlanır. İkinci olarak, bu damarlardaki darlıkların nasıl tedavi edileceği sorusu yanıtlanır (darlıkların bir kısmı ilaç ile tedavi edilebilirken, bazı darlıklar için balon ve stent işlemine, bazı darlıklar için ise bypass ameliyatına ihtiyaç duyulabilir).

Acil Destek

Bizi 7/24 arayabilirsiniz

0212 578 64 61

Bir sorun mu var?

Lütfen bize yazın!